Niepubliczna Placówka OświatowaAkademia Nauki Koszalin
 

ul. St. Staszica 38Koszalin
+48 733 278 182
+48 697 709 556

e-mail: akademianauki.koszalin@gmail.com

 

ZOBACZ OFERTRĘ

Harmonogram Dni

Otwartych 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznym harmonogramem Dni Otwartych

Tu każde dziecko

rozwija skrzydła

 

Kursy rozwijające biegłość czytania, uczenia się
oraz poczucia własnej wartości dla dzieci i młodzieży 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nasza oferta :

Kursy matematyki dla dzieci

Kursy utrwalające i uzupełniające  wiadomości matematyczne w zakresie programu szkolnego 

Kursy rozszerzający zakres wiedzy matematycznej poza program szkolny