Mały odkrywca
Mali Mistrzowie Matematyki

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

KURSY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH (3-6 lat)
Co nas wyróżnia na tle innych
placówek?
Co dokładnie oferujemy dla Twojego Dziecka:
Umiejętne zapamiętywanie: techniki pamięciowe, piktogramy, mapy myśli, ułatwiają uczenie się
i przypominanie sobie informacji wtedy, kiedy są one potrzebne
Myślenie matematyczne: umiejętność rozwiązywania problemów i biegłe rachowanie.
Koncentracja
Sprawne, biegłe czytanie: większość szkolnej nauki opiera się na czytaniu
Poczucie własnej wartości - przekonanie że już jestem wartościowym człowiekiem,
Rozwojowość -
przekonanie, że inteligencja jest zdolnością, którą można rozwijać,
Optymizm pozytywne nastawienie do siebie i swoich możliwości.

AKADEMIA NAUKI

 

 

Prowadzimy kursy rozwijające biegłość czytania, uczenia się oraz poczucie własnej wartości dla dzieci i młodzieży.
 
Uważamy, że każde dziecko może być bardziej odprężone w szkole, jeżeli posiada pewne kluczowe kompetencje, do których należą:

W ciągu 20 lat pracy z dziećmi zauważyliśmy, że przy odpowiednim wsparciu, każde dziecko może je rozwinąć i w efekcie uczyć się w atmosferze odprężenia i radości.

 

Traktujemy uczenie się całościowo, jako pewną postawę, dzięki której możemy osiągać w życiu to, co jest dla nas ważne i wartościowe. 

 

Nazywamy ją Naturalną Postawą do uczenia się.Opiera się ona na cechach, które także rozwijamy w Akademii Nauki. Należą do nich m.in.:

Dziecko, u którego rozwinięte są te cechy, może w większym stopniu doświadczać swojej sprawczości w szkole, gdyż jest bardziej skłonne do podejmowania wyzwań i wierzy
w znaczenie wysiłku.

 

System edukacyjny nie skupia się na rozwijaniu Naturalnej Postawy Uczenia się. Z czasem, w wyniku różnych doświadczeń dzieci zaczynają uczyć się błędnej postawy do nauki, które sprawiają, że dziecko:

 

  • wierzy, że nie może się zmienić (już taki jestem) - postawa stałościowa,
  • wierzy, że nie jest wartościowym człowiekiem - poczucie bezwartościowości,
  • negatywnie ocenia siebie i swoje możliwości – postawa pesymistyczna.

 

Konsekwencją jest unikanie wyzwań, rezygnacja z wysiłku, gdy zadanie jest trudne i wymagające, co prowadzi do stresu, zniechęcenia oraz zagubienia entuzjazmu i radości z uczenia się.

Akademia Nauki to centrum edukacyjne, gdzie prowadzimy kursy dla dzieci i młodzieży rozwijające kluczowe kompetencje, w formie fabularnych gier przygodowych. Stosujemy wiele autorskich rozwiązań i metod, takich jak:
 
  • Nauka Czytania Metodą Zaangażowania Emocjonalnego,

  • Trójstopniowa Metoda Regulacji,

  • Skala Gotowości Do Uczenia się,

  • 9 Diamentowych Cech.

 

i wiele innych, które pomagają dzieciom w nauce i odkrywaniu swoich mocnych stron. Oprócz tego, stawiamy na uczenie się pełne entuzjazmu i poznawanie świata przez eksperymentowanie, dlatego dzieci oprócz treningów wykonują na zajęciach dużo badań i doświadczeń naukowych.

Cykl kursów dla dzieci w wieku 3, 4, 5 oraz 6 lat. Celem tych kursów jest umożliwienie dzieciom odkrywanie świata poprzez eksperymentowanie oraz fascynująca nauka czytania przez zabawę Metodą Zaangażowania Emocjonalnego.

Kurs dla dzieci w wieku 6 lat. Na tym kursie każde dziecko rozwija swój matematyczny talent. Program kursu oparty jest na najlepszych metodach nauczania matematyki Roberta Kaplana, Marii Montessori oraz Matematyki Wedyjskiej.

 

O nas

 

 

Niepubliczna Placówka Oświatowa
Akademia Nauki Koszalin

ul. St. Staszica 38
Koszalin
+48 733 278 182
+48 697 709 556
e-mail: biuro@akademianauki-koszalin.pl