Dowiedz się więcej

Mały odkrywca
Uczeń z Charakterem
Mądre Dziecko
Mistrzowie Matematyki
Nastolatek z Klasą
Mali Mistrzowie Matematyki

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

KURSY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH (3-6 lat)
KURSY DLA DZIECI SZKOLNYCH (7-15 lat)
Co nas wyróżnia na tle innych placówek?
Co dokładnie oferujemy dla Twojego Dziecka:
Po naszych kursach dziecko:
Jak wyglądają zajęcia w Akademii Nauki?
Kto uczy dzieci?
Umiejętne zapamiętywanie: techniki pamięciowe, piktogramy, mapy myśli, ułatwiają uczenie się i przypominanie sobie informacji wtedy, kiedy są one potrzebne
Myślenie matematyczne: umiejętność rozwiązywania problemów i biegłe rachowanie.
Koncentracja
Sprawne, biegłe czytanie: większość szkolnej nauki opiera się na czytaniu
Poczucie własnej wartości - przekonanie że już jestem wartościowym człowiekiem,
Rozwojowość - przekonanie, że inteligencja jest zdolnością, którą można rozwijać,
Optymizm pozytywne nastawienie do siebie i swoich możliwości.

AKADEMIA NAUKI

 

 

Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Nauki Koszalin jest wpisana w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin pod numerem 272
 
Prowadzimy kursy rozwijające umiejętności matematyczne, biegłość czytania, uczenia się oraz poczucie własnej wartości dla dzieci i młodzieży.
 
Uważamy, że każde dziecko może być bardziej odprężone w szkole, jeżeli posiada pewne kluczowe kompetencje, do których należą:

W ciągu 20 lat pracy z dziećmi zauważyliśmy, że przy odpowiednim wsparciu, każde dziecko może je rozwinąć i w efekcie uczyć się w atmosferze odprężenia i radości.

 

Traktujemy uczenie się całościowo, jako pewną postawę, dzięki której możemy osiągać w życiu to, co jest dla nas ważne i wartościowe. 

 

Nazywamy ją Naturalną Postawą do uczenia się.Opiera się ona na cechach, które także rozwijamy w Akademii Nauki. Należą do nich m.in.:

Dziecko, u którego rozwinięte są te cechy, może w większym stopniu doświadczać swojej sprawczości w szkole, gdyż jest bardziej skłonne do podejmowania wyzwań i wierzy
w znaczenie wysiłku.

 

System edukacyjny nie skupia się na rozwijaniu Naturalnej Postawy Uczenia się. Z czasem, w wyniku różnych doświadczeń dzieci zaczynają uczyć się błędnej postawy do nauki, które sprawiają, że dziecko:

 

  • wierzy, że nie może się zmienić (już taki jestem) - postawa stałościowa,

  • wierzy, że nie jest wartościowym człowiekiem - poczucie bezwartościowości,

  • negatywnie ocenia siebie i swoje możliwości – postawa pesymistyczna.

 

Konsekwencją jest unikanie wyzwań, rezygnacja z wysiłku, gdy zadanie jest trudne i wymagające, co prowadzi do stresu, zniechęcenia oraz zagubienia entuzjazmu i radości z uczenia się.

Akademia Nauki to centrum edukacyjne, gdzie prowadzimy kursy dla dzieci i młodzieży rozwijające kluczowe kompetencje, w formie fabularnych gier przygodowych. Stosujemy wiele autorskich rozwiązań i metod, takich jak:
 
  • Nauka Czytania Metodą Zaangażowania Emocjonalnego,

  • Trójstopniowa Metoda Regulacji,

  • Skala Gotowości Do Uczenia się,

  • 9 Diamentowych Cech.

 

i wiele innych, które pomagają dzieciom w nauce i odkrywaniu swoich mocnych stron. Oprócz tego, stawiamy na uczenie się pełne entuzjazmu i poznawanie świata przez eksperymentowanie, dlatego dzieci oprócz treningów wykonują na zajęciach dużo badań i doświadczeń naukowych.

Cykl kursów dla dzieci w wieku 3, 4, 5 oraz 6 lat. Celem tych kursów jest umożliwienie dzieciom odkrywanie świata poprzez eksperymentowanie oraz fascynująca nauka czytania przez zabawę Metodą Zaangażowania Emocjonalnego.

Cykl kursów dla dzieci z klasy 5 oraz 6. Tutaj dzieci uczą się biegle czytać, sprawnie i samodzielnie odrabiać lekcje i uczyć się dzięki poznanym na kursie technikom i metodom pamięciowym. Rozwijają umiejętności społeczne i poczucie własnej wartości.

Cykl kursów dla dzieci z klas 1, 2, 3 oraz 4. Celem jest nauka i rozwój sprawności czytania Metodą Zaangażowania Emocjonalnego, opanowanie podstaw umiejętności uczenia się oraz rozwijanie wiary we własne możliwości.

Cykl kursów dla dzieci z klas 1-8. Oprócz programu szkolnego dzieci opanowują dużo bardziej zaawansowane zagadnienia matematyczne, świetnie się przy tym bawiąc. Uczymy je samodzielnie myśleć, analizować oraz rozwiązywać problemy - to esencja matematyki. Programy kursów oparte są na najlepszych metodach nauczania matematyki Roberta Kaplana, Marii Montessori oraz Matematyki Wedyjskiej.

Cykl kursów dla młodzieży z klasy 7 oraz 8. Młodzież rozwija tutaj sprawność i biegłość czytania, koncentrację oraz pamięć. Poznane na kursie techniki pozwalają skrócić czas uczenia się i odrabiania lekcji. Dla młodzieży w tym wieaku ważna jest również umiejętność radzenia sobie z emocjami okresu dojrzewania, dlatego na zajęciach dzieci poznają dużo technik samoregulacji i rezyliencji.

Kurs dla dzieci w wieku 6 lat. Na tym kursie każde dziecko rozwija swój matematyczny talent. Program kursu oparty jest na najlepszych metodach nauczania matematyki Roberta Kaplana, Marii Montessori oraz Matematyki Wedyjskiej.

 

O nas

 

 

To co robimy, robimy z pasją i zaangażowaniem. Tworzymy coraz to nowocześniejsze programy i doskonalimy nasze metody pracy. Jak wyglądają zajęcia w Akademii Nauki?
Każdy z nas doświadczył tego, że bardziej lubił te lekcje w szkole, które prowadzone były przez sympatycznych, pełnych energii nauczycieli, którzy potrafili zarażać swoją pasją.

Dlatego nasz zespół, to ludzie mający pasje, talenty i bogate zainteresowania, twórczy, kreatywni, wychodzący poza schematy. Są to osoby, które uwielbiają się uczyć, rozwijać swoje możliwości i, co najważniejsze, potrafią inspirować do tego dzieci i młodzież.

-  sprawnie czyta i potrafi się uczyć,

-  ma świadomość swoich mocnych stron,

- wie jak sobie radzić ze szkolnym stresem,

- łatwo zapamiętuje, stosując techniki pamięciowe i mapy myśli,

- odnajduje motywację i entuzjazm by rozwijać swoje zainteresowania i pasje,

- uczy się współpracy w grupie i buduje postawę „poradzę sobie”,

- lepiej się koncentruje,

- jeżeli ukończy program Mistrzowie Matematyki, rozwinie inteligencję matematyczną na bardzo wysokim poziomie.

 

Gdzie odbywają się zajęcia?
Wszystkie zajęcia Akademii Nauki Koszalin odbywają się w naszej siedzibie w Koszalinie przy ulicy: St. Staszica 38

Jak możesz się z nami skontaktować?
Telefon : 733 278 182
biuro@akademianauki-koszalin.pl
Jak wygląda zapisy?
Zapisy realizujemy podczas DNI OTWARTYCH. Każdy rodzic może przyjść i bezpłatnie sprawdzić, jak wygląda nasze zajęcia i z nami porozmawiać.

Wszystkie informacje znajdziesz tutaj:

Dni otwarte

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z nami i zapewniamy, że będzie odkrywczo i ciekawie.
Zespół
Akademii Nauki
W tym roku szkolnym nasze zajęcia prowadzi 11 trenerów.

Aby zapisać się na wybrane zajęcia kliknij wybrane zajęcia i się zapisz

Niepubliczna Placówka Oświatowa
Akademia Nauki Koszalin

ul. St. Staszica 38
Koszalin
+48 733 278 182
+48 697 709 556
e-mail: biuro@akademianauki-koszalin.pl