Administratorem Danych jest: Niepubliczna Placówka Oświatowa Akademia Nauki - Koszalin ul Stanisława Staszica 38  Koszalin

 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@AkademiaNauki-Koszalin.pl

ZAPISY NA KURSY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Drogi Rodzicu

Harmonogram zajęć na rok szkolny 2022/2023 wraz z zapisami.

(dostępny od września) 

Po naszych kursach dziecko:
  •     sprawnie czyta i potrafi się uczyć,

  •     ma świadomość swoich mocnych stron,

  •     wie jak sobie radzić ze szkolnym stresem,

  •     łatwo zapamiętuje, stosując techniki pamięciowe i mapy myśli,

  •     odnajduje motywację i entuzjazm by rozwijać swoje zainteresowania i pasje,

  •     uczy się współpracy w grupie i buduje postawę „poradzę sobie”,

  •     lepiej się koncentruje,

  •     jeżeli ukończy program Mistrzowie Matematyki, rozwinie inteligencję matematyczną na bardzo wysokim poziomie.

Jeżeli chcesz zapisać swoje dziecko na kursy rozwijające biegłość czytania, uczenia się oraz poczucie własnej wartości, to wypełnij formularz na dole strony

Wypełnij formularz, zadzwonimy do Ciebie i omówimy szczegóły.

Zgłoszenie pełni funkcję informacyjną. W każdej chwili możesz zrezygnować.

 

Aby się zapisać na konkretne zajęcia należy kliknąć w wybrany kurs i wypełnić formularz. W celu potwierdzenia zapisania skontaktujemy się z Państwem w ciągu 48 h.

Zalecamy zapisy przez komputer.
W przypadku problemów zawsze chętnie służymy pomocą zadzwoń  - 733 278 182

 

Rodzicu, warto zapisać swoje dziecko już teraz. Niech rozwinie swoje skrzydła razem z Akademią Nauki.
Zapraszamy.
Niepubliczna Placówka Oświatowa
Akademia Nauki Koszalin

ul. St. Staszica 38
Koszalin
+48 733 278 182
+48 697 709 556
e-mail: biuro@akademianauki-koszalin.pl