Rozwój dziecka
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zgodnie z Art. 23.1.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Spektrum Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski będący właściciel marki Akademia Nauki Koszalin,  z siedzibą w Koszalinie przy ul. Jantarowej 26, dalej zwany jako „ADO”

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez ADO w celach celach marketingowych usług własnych, i nie będą udostępniane innym podmiotom, oraz że mam prawo do kontroli i poprawiana swoich danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach.

Uczyć się z radością,

czyli jak wspierać dziecko w osiąganiu sukcesów

6 września 2018 (czwartek), godz. 17.00-19.00

Motywowanie dziecka bez przekupstwa

- czy to możliwe ?

 

16 lutego 2018

 

Zrealizowane warsztaty

 

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Spektrum Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dziecka w celu realizacji zajęć oraz kontaktu z Państwem.

Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit a) oraz b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. Państwa zgody na przetwarzanie danych oraz realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

 

Spektrum  - Koszalin

ul Jantarowa 26

+48 535 895 551

+48 697 709 556

e-mail biuro@spektrum-szkolenia.pl

www.spektrum-szkolenia.pl

 

 

Niepubliczna Placówka Oświatowa
Akademia Nauki - Koszalin

ul Mieszka I 30

+48 733 278 182

+48 697 709 556

e-mail biuro@akademianauki-koszalin.pl

 

Centrum Szkoleń i rozwoju kadr