Niepubliczna Placówka OświatowaAkademia Nauki Koszalin
 

ul. St. Staszica 38Koszalin
+48 733 278 182
+48 697 709 556

e-mail: akademianauki.koszalin@gmail.com

 

Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram zajęć i zapisy

Kurs składa się z 56 lekcji podzielonych na  28 spotkań po 2 lekcje. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.Zajęcia rozpoczynają się w ostatnim tygodniu września lub na początku października.

Rodzice dzieci biorących udział w kursie, również mogą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności. Proponujemy Państwu udział w bardzo ciekawych warsztatach rozwojowych, na których będziemy przybliżać ciekawe zagadnienia związane z psychologią dziecka i rodzica. Uczestnicy tych warsztatów, bardzo je sobie cenią.

Warsztaty dla rodziców

Twoje dziecko i Ty możecie wspólnie przekonać się, jak świetną zabawą i pożyteczną nauką są nasze kursy. Miejsce na bezpłatną lekcję pokazową czeka na Ciebie (liczba miejsc jest ograniczona).
 

Zadzwoń do nas i umów się na lekcję!
 

Zadzwoń: 733 278 182


Nasz sekretariat chętnie odpowie Ci również na wszelkie inne pytania dotyczące naszych kursów.

Informacje na temat terminów lekcji pokazowych znajdziesz tutaj:

Zapisz dziecko na bezpłatną lekcję pokazową

Jak wygląda kurs?

Twoje dziecko ma w sobie mnóstwo pasji i entuzjazmu, nie ocenia tego co się uczy.

Mózg jest jak mięsień, ćwicząc stajesz się bystrzejszy.

Robimy rzeczy trudne, bo one najlepiej rozwijają nasz mózg (po co robić rzeczy łatwe?).

Każdy trening sprawia, że w mózgu przybywają nowe połączenia między neuronami i mózg się zmienia.

➡️ W drodze do matematycznego mistrzostwa „Nowy Sojusz” – dla dzieci z IV klasy:

 

Ilości Montessori – dodawanie i odejmowanie; Maszyna Kaplanów – dodawanie; Maszyna Kaplanów – odejmowanie; Matematyka wedyjska – dodawanie z bazą; Dodawanie i odejmowanie pisemne; Dodawanie i odejmowanie pisemne – zadania tekstowe; Soroban – dodawanie i odejmowanie, mnożenie japońskie; Mnożenie japońskie; Mnożenie kratowe; Mnożenie pisemne – zadania tekstowe; Soroban – mnożenie, dzielenie pisemne; Mnożenie wedyjskie, dzielenie pisemne – zadania tekstowe; Geometria – podstawowe figury geometryczne; Geometria – zamiana jednostek, potęgowanie wedyjskie; Geometria – pola prostokąta i kwadratu, zamiana jednostek pól; Kolejność wykonywania działań; Ułamki zwykłe – liczby mieszane, dodawanie i odejmowanie; Ułamki zwykłe – dodawanie i odejmowanie; Ułamki zwykłe – dodawanie i odejmowanie (zadania tekstowe); Ułamki dziesiętne – zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie; Ułamki dziesiętne – dodawanie i odejmowanie; Ułamki dziesiętne – matematyka wedyjska; Ułamki dziesiętne – zadania tekstowe; Skala i plan; Skala i plan – zadania tekstowe; Prostopadłościany i sześciany; Prostopadłościany i sześciany – zadania tekstowe;

 

 

➡️ W drodze do matematycznego mistrzostwa „Na ratunek Republice” – dla dzieci z V klasy:

 

Działania pisemne +, -, *, :; Działania pisemne – zadania tekstowe; Kolejność wykonywania działań; Podzielność liczb; Ułamki zwykłe – dodawanie i odejmowanie; Ułamki zwykłe – dodawanie i odejmowanie (zadania tekstowe); Ułamki zwykłe – mnożenie i dzielenie; Ułamki zwykłe – mnożenie i dzielenie (zadania tekstowe); Ułamki dziesiętne – dodawanie i odejmowanie + zadania tekstowe; Ułamki dziesiętne – mnożenie; Ułamki dziesiętne – mnożenie (zadania tekstowe); Ułamki dziesiętne – dzielnie; Ułamki dziesiętne – dzielenie (zadania tekstowe); Matematyka wedyjska; Figury geometryczne – własności; Figury geometryczne – zamiana jednostek pól + kąty; Figury geometryczne – pola figur + zadania tekstowe; Liczby całkowite; Prostopadłościany; Prostopadłościany – pola i objętości; Graniastosłupy – własności; Graniastosłupy – pola i objętości  + zadania tekstowe; Wyrażenia algebraiczne – wprowadzenie; Wyrażenia algebraiczne; Trygonometria;

 

 

➡️ W drodze do matematycznego mistrzostwa „Decydująca Misja” – dla dzieci z VI klasy:

 

Działania pisemne +, -, *, :; Działania pisemne – zadania tekstowe; Kolejność wykonywania działań; Podzielność liczb; Ułamki zwykłe – dodawanie i odejmowanie; Ułamki zwykłe – dodawanie i odejmowanie (zadania tekstowe); Ułamki zwykłe – mnożenie i dzielenie; Ułamki zwykłe – mnożenie i dzielenie (zadania tekstowe); Ułamki dziesiętne – dodawanie i odejmowanie + zadania tekstowe; Ułamki dziesiętne – mnożenie  + zadania tekstowe; Ułamki dziesiętne – dzielnie + zadania tekstowe; Figury geometryczne – własności; Figury geometryczne – zamiana jednostek pól + kąty; Figury geometryczne – pola figur + zadania tekstowe; Liczby całkowite; Prostopadłościany; Prostopadłościany – pola i objętości; Graniastosłupy – własności; Graniastosłupy – pola i objętości + zadania tekstowe; Wyrażenia algebraiczne – wprowadzenie; Wyrażenia algebraiczne

W drodze do MISTRZOSTWA MATEMATYCZNEGO

 

 

Szczegółowa zawartość poszczególnych programów:

Praktyka i dobra zabawa drogą do mistrzostwa

Dla kogo?

Możemy to osiągnąć, gdyż dzieci ambitne zadania rozwiązują praktycznie oraz poprzez dobrą zabawę, dzięki temu doświadczają, że matematyka może być nie tylko ciekawa ale i przyjemna. Każde spotkanie rozpoczynamy zadaniem logicznym, aby już na początku pobudzić ciekawość matematyczną uczniów. Zanim dzieci poznają zapis matematyczny danego problemu, uczą się go rozwiązywać praktycznie, angażują swoją wewnętrzną logikę i ją rozwijają. Dzieci angażują się w zajęcia, gdyż program prowadzony jest w formie gry fabularnej i zawiera motywujące elementy grywalizacji.

Ideą tych programów jest, żeby dzieci uczyły się rozwiązywać problematyczne dla nich tematy jeszcze zanim pojawią się one na lekcjach. Dzięki temu, kiedy te zagadnienia zaczną być omawiane w szkole, dzieci będą już miały pewną wiedzę i umiejętności, żeby sobie z nimi radzić. To sprawi, że nie będą czuły się bezradne na lekcjach matematyki i podniosą wiarę w swoje umiejętności. Ponadto naszym celem jest wykształcenie wyobraźni oraz intuicji matematycznej. Uczymy dzieci samodzielnie myśleć, rozwiązywać problemy oraz dostrzegać regularności. Poprzez ten kurs dzieci mają szansę nie tylko lepiej radzić sobie na lekcjach z matematyki, ale również rozwinąć zainteresowania matematyczne i odkryć, że matematyką można się bawić

Cele kursu

Kursy matematyczne: „W drodze do matematycznego mistrzostwa” to programy korepetytorskie przeznaczone dla dzieci, które mają problemy z matematyką, i chciałby podnieść swoje matematyczne umiejętności oraz poprawić oceny w szkole. Kursy te przygotowali nauczyciele pracujący w szkole, którzy na co dzień obserwują, które zagadnienia sprawiają dzieciom najwięcej problemów i trudności, dlatego podczas zajęć skupiamy się na zagadnieniach kluczowych do rozumienia matematyki w danej klasie.

Kursy utrwalające i uzupełniające wiadomości matematyczne w zakresie programu szkolnego dla dzieci z klas IV - VI oraz VII - jako wprowadzenie do przygotowania do egzaminu ósmoklasisty