Niepubliczna Placówka OświatowaAkademia Nauki Koszalin
 

ul. St. Staszica 38Koszalin
+48 733 278 182
+48 697 709 556

e-mail: akademianauki.koszalin@gmail.com

 

08 sierpnia 2017

<< Wróć do strony głównej

REGULAMIN PROMOCJI

 

  1. Promocja skierowana jest do rodziców/prawnych opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach Akademii Nauki Koszalin oraz do stowarzyszeń, fundacji oraz trenerów współpracujących z Akademią Nauki Koszalin w roku szkolnym 2016/2017.
  2. Obecny klient korzystający z usług Akademii Nauki Koszalin otrzymuje bony promocyjne, które może przekazać osobom trzecim, wcześniej wypełniając pole „z polecenia” podpisem go identyfikującym.
  3. Osoba trzecia nie może być dotychczasowym klientem Akademii Nauki.
  4. Za każdego klienta, który zgłosił się z bonem promocyjnym i został uczestnikiem zajęć Akademii Nauki, osoba polecająca otrzymuje 50 zł zniżki od ceny kursu organizowanego przez Akademię Nauki Koszalin.
  5. Zniżki za każdego nowego klienta sumują się – maksymalnie do wartości kosztu zajęć.
  6. Każdy nowy klient zgłaszający się z bonem promocyjnym uzyskuje zniżkę w wysokości 50 zł odliczoną od opłaconej jednorazowo kwoty za kurs lub obniżonej o tą wartość przy wpłacie drugiej raty zgodnie z zawartą umową świadczenia usługi.
  7. Każda nowy klient może skorzystać tylko z jednego bonu promocyjnego.
  8. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.
  9. Bony promocyjne dostępne są w siedzibie Akademii Nauki oraz można je pobrać ze strony www.AkademiaNauki-Koszalin.pl
  10. Promocja trwa od 30.05.2017 do 15.09.2017 roku.

Poleć nasze kursy dla dzieci i młodzieży znajomym – bo to się opłaca