EEG BIOFEEDBACK

jako nowoczesna metoda treningowa w procesie uczenia się
Pracownia EEG Biofeedback
EEG Biofeedback to nowa, skuteczna metoda terapeutyczna
zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu.

Informacja dla rozpoczynających treningi biofeedback

Reagując na potrzeby wynikające z chęci podniesienia umiejętności szkolnych dzieci, czyli osiągania lepszych wyników w nauce, poprawy koncentracji i pamięci, przygotowaliśmy specjalny program rozwoju umiejętności uczenia się.  Program został tak opracowany aby treningi indywidualne były dostosowane do potrzeb konkretnego dziecka. W trakcie takiego treningu dziecko opanuje sztukę koncentracji, relaksacji, pozna techniki pamięciowe (ćwicząc m.in. na dedykowanych kartach pracy) a przy pomocy aparatury EEG-Biofeedback nauczy się kontrolować reakcje własnego mózgu, aby funkcjonował efektywniej. Stosowanie takiej dwutorowej strategii treningowej gwarantuje bardzo dobre rezultaty.

Treningi odbywają się raz w tygodniu w terminie i czasie ustalonym indywidualnie. Czas każdej sesji to 45-60 min. Zaleca się, aby uzyskać skuteczność stosowanej terapii, zrealizować minimum 15 sesji.
Zdognie z badaniami przeporawdzomyni na brytyijskch uweniretasytch nie ma zenacznia kojnolesc ltier przy zpiasie dengao solwa. Nwajzanszyime jest, aby prieszwa i otatsnia lteria byla na siwom mijsecu, ptzosałoe mgoą być w niaedziłe i w dszalym cąigu nie pwinono to sawrztać prolbemów ze zrozumieniem tekstu.Zaskakujące?
Tony Buzan, jeden z największych światowych autorytetów z dziedziny technik uczenia się uważa, że mózg człowieka jest jak śpiący gigant. Składa się bowiem ze 100 miliardów neuronów. Każdy neuron jest zdolny wykonać nawet do 10 tysięcy połączeń z innymi komórkami nerwowymi. W gąszczu tych scaleń ukryty jest ogromny potencjał. Nowa metoda neurotechnologii umożliwia poszerzenie jego efektywności a także otwiera perspektywy leczenia zaburzeń neurologicznych, psychiatrycznych i psychosomatycznych.


Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

EEG Biofeedback (neuroterapia) to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych w mózgu fal, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał EEG z jednego lub dwóch punktów na głowie jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (gry wideo) i jest odzwierciedleniem stanu umysłu pacjenta. Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy np. jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się kontrolowania reakcji własnego mózgu, a dzięki temu takiego modyfikowania jego pracy, aby funkcjonował efektywnie. Jest to metoda, dzięki której pacjent ma możliwość wglądu w to co dzieje się w jego organizmie i uczenia się jak wpływać na jego stan. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry - ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych.

Metoda stosowana w przypadku wspomagania problemów dotyczących przepływu fal mózgowych. EEG Biofeedback to profesjonalny trening mózgu, którego celem jest unormowanie jego czynności bioelektrycznej - skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Daje możliwość poprawy koncentracji, usprawnienia pamięci, uczy szybkiego wchodzenia w stan relaksu (a tym samym radzenia sobie ze stresem), lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi.

Treningi EEG Biofeedback służą zarówno ludziom zdrowym i aktywnym a także osobom z wyraźnymi dysfunkcjami na podłożu neuro- psycho- fizjologicznym.

W zaburzeniach psychicznych i psychosomatycznych (dzieci, młodzież, dorośli):

zaburzenia uwagi, koncentracji +/- nadpobudliwość [zespoły ADHD, ADD], agresja, problemy szkolne (słabe wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.), rozwojowe wady wymowy, autyzm, przewlekłe bóle głowy, migreny, zaburzenia snu, zespół chronicznego zmęczenia, stany lękowe, natręctwa, tiki, depresja, zaburzenia przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja), trema, napięcia wewnętrzne, obniżona samoocena.

U osób zdrowych i aktywnych:

w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału [także
w zakresie języków obcych], w dążeniu do uzyskania lepszych wyników;

dla grupy osób, narażonych na pracę w warunkach stresogennych [związana z dużą odpowiedzialnością i koniecznością podejmowania szybkich decyzji] (biznesmeni, piloci, maklerzy, kontrolerzy ruchu, policjanci), u osób ze środowisk twórczych (artyści, dziennikarze), u osób uprawiających sporty wyczynowe.

Metoda EEG Biofeedback jest całkowicie bezpieczna, nie wywołuje skutków ubocznych
w przeciwieństwie do leczenia farmakologicznego.

  1. Pierwsza seria treningów to co najmniej 15 cotygodniowych spotkań –1 diagnostyczne i 14 terapeutycznych.

  2. Po wstępnej diagnozie specjalista opracowuje dla każdej osoby poddającej się terapii indywidualny program korekcyjno - terapeutyczny, który jest realizowany przez terapeutę.

  3. Treningi odbywają się raz w tygodniu (w ustalonym z osobą uczestniczącą w terapii dniu i godzinie).

  4. Przyjmuje się, że czas efektywnej pracy z osobą to ok. 45 minut, jednak czas trwania jednej sesji jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników (wiek, możliwości, stan psychofizyczny osoby podejmującej terapię, itp.).

  5. W przypadkach wystąpienia nieobecności uczestnik terapii zobowiązany jest niezwłocznie poinformować telefonicznie Poradnię o swojej nieobecności.

  6. W takim przypadku ustalany jest wyjątkowo inny termin sesji. Dla skuteczności terapii przerwy pomiędzy sesjami nie powinny być dłuższe niż 10 dni.

  7. Terapeuta dołoży wszelkich starań, aby termin 10-dniowy nie został przekroczony.

  8. Jeżeli wizyta nie zostanie wcześniej odwołana i terapeuta będzie bezskutecznie oczekiwał na pacjenta – przy następnej wizycie zostanie on zobowiązany uiścić opłatę za trening, który nie odbył się z jego winy.

  9. Po zakończeniu pierwszej serii treningów uczestnik terapii wraz z terapeutą,

  10. po przeanalizowaniu jej efektów, podejmują decyzję o zakończeniu, przerwie lub kontynuowaniu treningów.

Zadzwoń tel. 733 278 182 i umów się na spotkanie z certyfikowanym terapeutą metody EEG-Biofeedback
Niepubliczna Placówka Oświatowa
Akademia Nauki Koszalin

ul. St. Staszica 38
Koszalin
+48 733 278 182
+48 697 709 556
e-mail: biuro@akademianauki-koszalin.pl