Niepubliczna Placówka OświatowaAkademia Nauki Koszalin
 

ul. St. Staszica 38Koszalin
+48 733 278 182
+48 697 709 556

e-mail: akademianauki.koszalin@gmail.com

 

09 maja 2016

<< Wróć do strony głównej

 

 

SEMINARIUM

COACHING w EDUKACJI

pod patronatem Prezydenta Miasta Koszalin

 

Piątek, 20 MAJA 2016 godz. 11.00 – 17.00

Miejsce:  Koszalin, ul. Zwycięstwa 126, IDPB

ZAPRASZAMY  wstęp wolny

 

Celem zarówno coachingu, jak i edukacji jest przygotowanie człowieka do życia i rozwijanie jego potencjału. Jak powiedział Albert Einstein: “edukacja nie polega na uczeniu się faktów, ale na ćwiczeniu umiejętności myślenia”. Niestety, edukacja gdzieś po drodze zgubiła wspomnianą przez ekscentrycznego geniusza misję, skupiając się na wtłaczaniu do młodych umysłów ogromu informacji. Zupełnie tak, jakby te informacje miały samoistnie zamienić się w praktyczne, życiowe umiejętności.

Zdecydowanie lepiej radzi sobie z tym coaching, w którym podstawową wartością jest rozwijanie u ludzi umiejętności do samodzielnego myślenia i radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. Gdy się bliżej przyjrzymy mechanizmom leżącym u podstaw coachingu, staje się jasne, że jest w nim więcej edukacji, niż w naszych polskich szkołach.

Dlatego wykorzystywanie coachingu w edukacji jest tym brakującym elementem, który może w znaczącym stopniu zmienić to, co w naszym systemie szkolnictwa jest najgorsze. Stosując podejście coachingowe, w końcu sprawiamy, że dzieci szukają odpowiedzi w sobie i nie polegają tylko i wyłącznie na mądrzejszych autorytetach. Uczą się rozwiązywania problemów i realizowania własnych celów. Biorą odpowiedzialność za proces nauki i rozwijają zdolność do świadomego i konstruktywnego myślenia.

Co więcej, wykorzystanie coachingu w edukacji pozwala na uwolnienie się od szkodliwego dla edukacji podejścia “uczymy wszystkich tak samo”. Nie możemy przecież zapominać o tym, że każdy człowiek jest unikalny i ma swoje własne tempo i sposób nauki. Podejście coachingowe pozwala nam na zaprojektowanie edukacji spersonalizowanej, w której uczniowie sięgają do osobistych zasobów i skupiają się na tym etapie rozwoju, na którym obecnie się znajdują.

Cyt. fragment artykułu: http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/3150-coaching-w-edukacji

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

11.00                          otwarcie seminarium

11.15-12.00   „Coaching w edukacji“  - Elżbieta Nell Chojnowska

12.15-13.45             „Lekcja coachingu w szkole“ - Marcin Korzyc

14.00-15.00  „Coaching jako metoda wspierająca   kompetencje nauczycieli“  - Bożena Sobkowiak

15.15-16.15             „Style Myślenia wg modelu FRIS“- Dagmara Podraza-Olech

16.30-17.00             panel dyskusyjny - prowdzący Przemysław Chojnowski

17.00              zakończenie seminarium

 

Prelekcje i warsztaty poprowadzą:

 ELŻBIETA NELL CHOJNOWSKA

Właścicielka koszalińskiej firmy SPEKTRUM. Absolwentka zarządzania, studiów podyplomowych „Zarządzanie personelem w firmie” oraz „Job coaching, doradztwo zawodowe i coaching kariery”. Certyfikowany coach ACC ICF, doświadczona trenerka z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz autorka wielu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania potencjałem ludzkim. Specjalizuje się w coachingu z zakresu rozwoju osobistego oraz job coachingu i coachingu kariery. Od kilkunastu lat jest związana z branżą edukacyjną, gdzie jako doświadczona trenerka i autorka programów szkoleniowych z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, współpracuje na co dzień z lokalnymi ośrodkami edukacyjnymi oraz firmami naszego regionu. Zrzeszona jako przedsiębiorca w Północnej Izbie Gospodarczej oraz członkini Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

DAGMARA PODRAZA-OLECH

Certyfikowany trener metodologii FRIS®, dyplomowany coach, certyfikowany tutor, mediator z uprawnieniami stałymi. Absolwentka Politechniki Koszalińskiej oraz studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej – „Bezpieczeństwo informacji” oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – „Coaching metody i praktyka”. Swoje kompetencje zawodowe i wykształcenie rozwija dwutorowo jako uczestniczka szkoleń związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji, m.in. w ABW oraz WSPol w Szczytnie jak również w szeroko rozumianych kompetencjach rozwoju osobistego. Posiada doświadczenie kierownicze w zakresie kierowania zespołem w organizacji niedochodowej. Prywatnie – aktorka, zaangażowana w działalność społeczną na rzecz edukacji oraz pomoc uczniom i absolwentom SP 18 w Koszalinie.

BOŻENA SOBKOWIAK

Absolwentka biologii, studiów podyplomowych z Organizacji i Zarządzania Oświatą, studiów podyplomowych z Psychologii w Biznesie, kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do sprawowania nadzoru pedagogicznego, uczestnik wielu szkoleń i warsztatów  dla kadry kierowniczej. Dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE. Wykładowca na studiach wyższych, studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych dla kadry kierowniczej.

MARCIN KORCZYC

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego we wszystkich typach szkół. Absolwent Filozofii na UAM Poznań. Obecnie dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszu realizującej autorski projekt edukacyjny “Kolorowa Szkoła - Kolorowa Edukacja”. Tutor, wychowawca, dziennikarz i felietonista.

PRZEMYSŁAW CHOJNOWSKI

Właściciel koszalińskiej firmy SPEKTRUM. Absolwent ekonomii. Trener specjalizujący się w osobistym i zawodowym rozwoju, prowadzi warsztaty oraz coaching w zakresie umiejętności menedżerskich, efektywności osobistej, pracy zespołowej, poszukiwania równowagi  życiowej oraz szczęścia.  Uczestnik wielu szkoleń oraz warsztatów dla  trenerów i coachów, w 2012 roku otrzymał akredytację coachingową (ACC) wydaną przez International Coach Federation – największą światową organizację zrzeszającą coachów. W prowadzonych przez siebie warsztatach i coachingu bazuje na doświadczeniu zdobytym w 20-letniej praktyce kierowniczej. Poza tym ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

 

PLAKAT

 

SEMINARIUM COACHING w EDUKACJI